Written by 8:30 pm Manşetler, Sağlık Views: 3

Bardağı Taşıran Damladan Sonra: Amok Hastalığı

Bu hastalık ilk kez 18. yüzyılda ilkel kabilelerde görülmüş. Günümüzde de en çok Malezya’ da görülüyor.

amok koşucusu

Amok hastalığı psikolojik bir rahatsızlıktır. İçinde her canlıyı yok etme duygusu geçen bir çeşit cinnet geçirme halidir. Amok rahatsızlığı aniden bir bilinç ve şuur kaybıyla ortaya çıkar. Bu hastalık ilk kez 18. yüzyılda ilkel kabilelerde görülmüş. Günümüzde de en çok Malezya’ da görülüyor. Hastalığın gelişim mekanizması tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden de hasta ve hasta çevresindeki her canlı için ölümcül risk söz konusudur.

Amok Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Amok kelime anlamı; gözü kara, öldüren, cani, hiddetli demektir. Buna istinaden en temel belirtileri de bireyde ani gelişen bu tür kişilik değişimleridir. Amok hastalığı, genellikle yaşam koşullarının zor olduğu ülkelerde görülüyor. Yaşadığımız dönemde modernleşmeyle yaşam koşulları zorluklarının azalmasına rağmen Amok hastalığı hala görülebiliyor. Canice işlenmiş cinayetlerin zanlılarına genellikle bu hastalığın teşhisi konuluyor. Bu rahatsızlık erkeklerde daha sık görülmektedir. Hastalığın büyük ataklarının öncesinde depresyon belirtileri görülebiliyor ancak bu hastanın yakın çevresinin dışında anlaşılması zor bir durumdur.

toplumda amok koşucusu

Hastalığın Nedenleri Nelerdir?

Amok hastalığının keşfi hala devam etmektedir. Ancak bu hastalığa yakalanmanın başlıca nedenleri; ağır toplumsal ve kültürel baskı altında yaşamak, canice tavırlar sergileyen bir çevrede yetişmek ve bu canice tavırlara maruz kalmak gibi sıralanabilir. Bu nedenleri incelediğimizde de görüyoruz ki somut olarak Amok hastalığı dünya genelinde yaygın değilken genelde yaşam koşullarının çok daha zor olduğu ülkelerde kendini gösteriyor. Ayrıca Amok hastalığına neden olabilecek, yakın birinin vefat etmesi, ani gerçekleşen yoğun üzücü bir olay, zor bir depresyon sürecinin yaşanması gibi olaylar olabiliyor.

Tedavi Süreci Nasıldır?

Amok hastalığı genellikle bipolar bozukluk ve psikoz rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilir. Bu sebepledir ki tedavi süreci genelde bu hastalıklarda olduğu gibi ilerler. Hastanın intihar eylemi ve çevresine zarar verme eylemi olasılıkları yüksek olduğundan, genellikle tedaviye ikna edilemeden, istekleri dışında başlatılırlar.

toplum ve amok koşucusu

Amok hastalığı teşhisi konulan hastalara yataklı bir tedavi uygulanır. Tedavi sürecinde uygun olan antidepresan ilaçlarından kullanılır ancak ilaç almayı kabul etmeyen hastalara ilaçlar cerrah önerisiyle damar yoluyla da verilebilir. İlaç tedavisinin yanında psikiyatr ve psikolog görüşmeleri de sürdürülür. Hastalık döneminde düzenli ve sık görüşmeler düzenlenir.

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Close