Written by 3:01 am Bilim, Teknoloji-haber Views: 38

Yapay Zeka, Enigma ve Alan Turing

İnsan bilgisayarlar fikri akla her ne kadar garip gelse de elektronik anlamdaki bilgisayarlarla benzer ve birbirini tamamlayan işlemler yapmaları mümkün oldu.

Alan Turing

İnsan bilgisayarlar fikri akla her ne kadar garip gelse de elektronik anlamdaki bilgisayarlarla benzer ve birbirini tamamlayan işlemler yapmaları mümkün oldu.

[powerkit_toc title=”İÇİNDEKİLER”]

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesinde ve bu teknolojiye dair elde edilen bilgilerde büyük katkısı olan Alan Turing, çok önemli çalışmalara önderlik etmiş bilim insanıdır. 23 Haziran 1912 tarihinde doğan Alan Turing, matematik başta olmak üzere birçok alanda çalışma yürütmüş bir bilim insanıdır.

Yapay zeka ve yapay yaşam kavramlarına dair çalışmalarda adını sıklıkla gördüğümüz Turing, Cambridge Üniversitesi mezunudur. Daha sonrasında kendisinde keşfettiği olasılık teorisi üzerine olan ilgisinden dolayı King’s Collage’da burslu olarak eğitim gördü. Aldığı eğitiminin katkısıyşa Alonzo Church ile yolları kesişti.

Turing’i Yüreklendiren Church

Turing’in hesaplanabilir sayılar üzerine yazdığı makalesinde uyguladığı farklı metodu dünya çapında duyurmak isteyen Church, makalenin yayınlanması için öneri sundu. Turing bu metod ile bilgisayarın temellerini atmak üzereydi ve bu daha  dünya çapında bilinmiyordu. Bu sayede, matematiksel mantık ile alakalı doktora programına kabul edildi.

Karar Verme Problemi Neydi?

Turing döneminde, bir problemi çözmek için en kesin yolun ezber çalışmak olduğunu düşünen insanlara bilgisayar denmekteydi. İnsan bilgisayarlar, elektronik anlamdaki bilgisayarlarla benzer ve birbirini tamamlayan işlemler yapmaları mümkündü.

Hesaplamalarda Karar Vermenin Doğruluğu

Enigma'nın Mucidi Alan Turing
Foto: The Denver Post sayfasında kullanılan görsel kullanılmıştır.

Karar verme yöntemini ortaya atan Turing için temelde bir matematik sorunu içinde cevaplanması gereken önemli bir soru vardı. Soruda yer alanların hangilerinde matematik kanıtlarından faydalanmak mümkündü? Mümkün olmayanlar için ne olacaktı?

Buy me a coffee

Mantıkta Bile Karar Verme Sorunu Olabilir Mi?

Turing ve hocası Church kimseye bağlı kalmadan resmi şekilde ortaya koyulan bir aritmetik sistemin bile etkili şekilde karar verme yöntemine sahip olmadığını ortaya koyması, birçok konuda umutları yok etti. Matematiğin tamamını insanlardan yardım almadan elektronik ortama taşımak isteyen bilim insanları en çok güvendikleri şeyi kaybetmişti. Turing makinesinin icat edilmesi bu sayede oldu. Birşeyin olmadığını kanıtlamak başka bir şeyin var oluşuna dayanak oluyordu.

Church ve Turing’in İnsan Hesaplaması Yaklaşımı

Turing makinesiyle insan tarafından hesaplanan her sorunun makine tarafından da hesaplanacağı konusunda tezler yazıldı. 1936 yılında ise bunun doğru olduğu kanıtlandı.

Kod Kırıcı Enigma

Bu başarının ardından durmayan Turing Enigma adı verilen bir makineyi icat etti. Polonya ve Almanya savaşında şifreleme yapan tarafların bilgilerinin alınması söz konusu oldu.

Visited 38 times, 1 visit(s) today
Close