Written by 7:21 pm Bilim Views: 112

Tek Atomluk Altın: Monoatomik Altın

Monoatomik altın, altının bir çok kimyasal işlemlerden geçirilerek beyaz toz haline getirilmiş tek atoma düşürülmüş halidir.

monoatomik altın

Monoatomik altın, altının bir çok kimyasal işlemlerden geçirilerek beyaz toz haline getirilmiş tek atoma düşürülmüş halidir. Altın atomları içermesine rağmen görüntüsü altından uzaktır ve silika yapısındadır.Asimetrik olarak deforme edilmiş yüksel spinli bir elementtir.  Çünkü elektronların nötron etrafındaki dönüşü farklıdır.

Kuzey ve Güney Manyetik Kutupları

Araştırmalar sırasında bu maddeye düzenli şekilde ısıtma–soğutma işlemleri uygulanmış ve yer çekimsel ağırlığındaki değişimler de ele alınmış. Keşfedilen sonuç ilginç; kesin bir sıcaklıkta beyaz taneler toz haline geliyor ve başlangıç ağırlığının %56’sına düşüyordu. Daha çok ısıtma ile 1160°C’de malzemenin tekrar eski orijinal ağırlığına döndüğü gözlemlenmiş. Bu görünürde imkansız ancak tekrar tekrar yapılan deneylerde hep aynı sonuçla karşılaşılmış ve bilim insanları araştırmaya devam etmiştir. Tekrar tekrar ısıtıp soğuttuklarında, özellikle soğutma prosesinde başlangıç ağırlığına nazaran %400 arttığını gözlemlenmiştir. Isıttıklarında da tam tersi durum gözlemlenmiş. Numuneyi ağırlık kabından aldıklarında; kabın ağırlığı,malzeme içinde yokken olan ağırlıktan daha az görülmüş.

Açık olan şu ki; madde kendi anti ağırlık özelliğini onu destekleyen diğer bir malzemeye transfer etme özelliğine sahiptir. Ayrıca malzemenin sıfır manyetik alan ile yüksek iletkenlik özelliği de saptanmış. Hem kuzey hem de güney manyetik kutupları itici özelliği keşfedilmiş.

Altın nugget

Ayrıca mono atomik özellik gösteren başka cisimler de keşfedilmiştir.Bu elementler altın , platinyum grubu metaller: iridum, rodyum, paladyum, platinyum, osmiyum ve ruthenyumdur. 

Patenti alınırken bu cisimlere, Orbital olarak tekrardan ayarlanmış mono atomik elementler (Orbitally Rearranged Monatomic Elements – ORME) olarak isimlendirmiştir veya literatürde ORMUS olarak da geçmektedir. Bu mono atomik olayını bilimsel terminolojideki ismi ise “asimetrik deforme olmuş yüksek spinli” şeklindedir. Bu cisimler yüksek iletkendir çünkü yüksek spinli atomlar enerjiyi bir noktadan diğerine hiçbir kayıp olmaksızın iletirler.

Kadim Uygarlıklar ve Monoatimik Altın

Kadim uygarlıklar tarafından da bilinen ve kullanılan monoatomik altın,vücutta bir çok hastalığı iyileştirir beyin kapasitesini ve işlem hızını çok fazla arttırır,telomer hücrelerini yeniler ve yeni hücre oluşumu sağlar bu sayede kişi gençleşir,çok az uyur,çok enerjik olur,bir çok organı yeniler,uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı olarak bilinir.Ayrıca paralel evrenler arasında geçiş için kullanıldığına dair bilgiler de mevcut.

Not: Mısır piramitlerinin de monoatomik altın (o dönemdeki adıyla manna) üretmek için yapıldığına dair bilgiler de bulunmaktadır.

Visited 112 times, 1 visit(s) today
Close