Written by 1:02 pm Felsefe, Genel Views: 2

Evrenin Matematiği, Sayıların Dili

“Eğer, 3 – 6 – 9 sayılarının görkemini bilseydiniz, o zaman evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu” diyen Tesla önemli bir gizemi izaha kalkışmıştır.

Evrenin matematiği

Bütün reel sayılar tam sayıların sonlu veya sonsuz dizilişleriyle elde edilirler. Örneğin; 1/2 = 0,5 ;  1/3 =0,333…; 1/4 =0,25;   π =3,141592…; e = 4,11325… sayıları tam sayıların sonlu veya sonsuz dizilişlerinden elde edilmektedir. Tam sayılar bir’in çoklukları olduklarından diğer bütün reel sayılar da aslında bir’in birer çokluğu mertebesindedirler.

Sayıların dili

Her mertebenin sonsuz alt mertebeleri vardır. Bu evrendeki bütün oluşların mertebeleri için geçerlidir. Örneğin iki rasyonel sayı arasında sonsuz rasyonel sayı vardır. İki transandant sayı arasında sonsuz transandant sayı vardır. Bu tespit, evrenin herhangi bir sonlu bölgesinde sonsuz mertebelerin bulunmasını gerektirir. Buna göre atom altı yapılarında da her sonlu bölgede, ne kadar küçük olursa olsun, sonsuz mertebelerin bulunması gerekir. 

Peki belli sayıların özel bir anlamı olabilir mi ?

Eğer, 3 – 6 – 9 sayılarının görkemini bilseydiniz, o zaman evrenin kapılarını açacak  bir anahtarınız olurdu”. Bu sözüyle Tesla bu sayılarla ilgili önemli bir gizemi açıklamaya çalışmıştır. Tesla aynı zamanda da Dünya’nın boğum sayılarını hesaplamış ve bu sayıların 3, 6 ve 9 sayılarıyla bağlantılı olduğunu fark etmiştir.

Tesla’ nın ilginç alışkanlarından birkaçı da 3’ün katları olan otel odalarının numaralarını seçmesi, bir binaya girmeden önce bir blok etrafında 3 defa dönmesi ve 18 peçete ile plakaları temizlemesiydi. Bizlere göre takıntılı bir davranış olarak görünsene de Tesla’ ya göre bu sayıların sadece kendisi için değil, herkes için önemli olduğunu düşünmekteydi. Ve bu düşüncesini şu meşhur sözüyle belli etmiştir “Fiziki olmayan bir olgu hakkında bilim yapılmaya başlanırsa, 10 yıl içinde tüm asırlar boyunca yapılan gelişmeden daha fazla gelişme kaydedilecektir. Eğer evrenin sırlarını öğrenmek istiyorsanız; enerji, frekans ve titreşim kavramlarıyla düşünün.”

Tesla Diyagramı - Çarpım haritası

Resimde gösterilen Tesla’ya ait diyagram çok sezgisel bir yapıya sahip. Sayıların hepsi 12 pozisyonlu spiral bir yapıya sahip. 12 ve 12 sayısının katları kompozit sistemin en yüksek seviyesidir. Dünyanın bir çok alışkanlıklarında da bu yüzden 12 sayısı kullanılır. Bir senenin 12 ay olması, 12 inç 1 ayak genişliği olması, Bir gün 24 saat ve günün yarısı 12 saat olması gibi birçok olayda gözlemlenebilir. 2, 3, 4, 6 gibi sayılar 12’ye bölünebilir. Yani daha kısa özetlemek gerekirse her 12 sayı için 4 asal sayı bulunmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar, Nikola Tesla’ nın 9 sayısının gizemini çözerek evrenin anahtarı sahibi olduğunu gösteriyor.

Evrenin matematiği

Peki bu sayılar için numeroloji ne diyor ? 

Üç: Anlamı sihir, önsezi , verimlilik ve faydadır. Üç sayısı ifade, çok yönlülük ve yaratıcılığın saf neşesini davet eder. Ayrıca üç Geçmiş, Şimdiki Zaman ve Geleceği temsil ettiği için bir zaman belirleyicisidir. Ardışık Üçler hayatınızda kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etme gereksiminizi sembolize edebilir ya da sizin şimdiki yönünüzü geçmiş olaylara ve gelecek hedeflerine ilişkin olarak değerlendirebilir. Üç ayrıca umut verici yeni maceraları ve yardıma ihtiyaç duyduğunuz diğerlerinden  işbirliği güvencesini de temsil edebilir. Üç çoğu girişimde genellikle ödül ve başarıyı simgeler. 

Altı: Arkasındaki sembolizm bir göstergedir. Yöneticisi Venüs olarak Altı rakamı uyum, denge, içtenlik, sevgi ve doğruluğu temsil eder. Doğallıkla bizim için sakin, gözler önüne serilen şekilde çözümler gösterir altı numarası.  Biz hassas konularla ilgilenirken hassas diplomasiye ihtiyaç duyduğumuzda Altı’dan yardım isteriz. Altı sayısının ruhani anlamı aydınlanmadan bahseder;  özellikle bizim ruhani ve zihinsel dengeye gereksinim duyduğumuz alanlarda yolumuzu “aydınlatır”. Altılar bizi şefkat vermek ve bir durumda bilinçli olarak affediciliği seçmemizi işaret eder. 

Dokuz: Anlamı bizi bu sayı dizisinde en yüksek vibrasyonal frekansa getirmesidir. Ulaşma, tatminkarlık, tamamlama ve olaylarımızda etki kazanmak için bizim başarımızdır dokuz. Ayrıca dokuzun ruhani anlamı entellektüel güç, yaratıcılık, durumlar ve olaylar üzerinde etkidir. Dokuz bizden kendi öz niteliklerimizi fark etmemizi ve pozitif, etkili bir farklılık yaratabilmek için bu yetenekleri dünyaya yaymamızı ifade eder.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Close