Written by 6:24 pm Gezi-Yorum, Kültür&Sanat Views: 32

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Şehirlerin İsimleri Nereden Geliyor ?

Gaziantep

Şanlıurfa

Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer alan tarihî bir şehirdir.  Doğudan Mardin, kuzeydoğudan Diyarbakır, kuzeyden Adıyaman, doğudan Gaziantep illeri, güneyden ise Suriye sınırıyla çevrilidir.  Peygamberler şehri olarak tanınan ve ilk çağların merkezi olan şehirdir.

 Rivayetlere göre, Nuh as. tufanından sonra bu şehri Semud kavminin hükümdarı Ruhha kurmuş ve hükümdarın ismine itafen Rehha denmiştir. Türkler  bölgeye gelince şehre “Uruha” demişler. Zamanla ”Uruha” Urfa şekline dönüşmüştür.  Târihi ve dînî kitaplarda geçen Ur şehrinin Urfa olduğu söylenir. Ur, eski  Türk dilinde çevresi hendekle çevrili şehir demektir. Urfa’ya gelen Evliya Çelebi’nin Seyahatname isimli eserinde “Urfa” Hz. Nuh tufanından sonra yapılan şehirlerden biri olarak geçmektedir.

Kurtuluş Savaşında  halkın gösterdiği kahramanlıktan dolayı Urfa ili adının “Şanlıurfa” olarak değiştirilmesine ilişkin bu teklif TBMM tarafından 12.06.1984 tarihinde kabul edilen  kânunla Urfa ismi Şanlı Urfa olarak değiştirilmiştir.

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler;

Göbeklitepe, Balıklıgöl, Urfa Kalesi (Şanlıurfa Kalesi), Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Harran Evleri (Harran Kültür Evi), Şuayb Antik Kenti (Şuayp Şehri), Soğmatar Antik Kenti, Fırat Nehri

Şanlıurfa’yı sanal olarak gezmek için bu linke tıklayabilirsiniz 360 Derece Sanal Tur – Şanlıurfa (360tr.com)

Adıyaman

Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat kısmı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölgesi arasında yer alan bir şehirdir. Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya,Gaziantep, Kahramanmaraş ve  illeri ile çevrili.  Eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir yerde kurulmuştur. Önceleri Malatya’ya bağlı bir ilçe iken, 1954 senesinde Malatya’nın ayrılması ile şehir olmuştur.

Cumhuriyet’den önce Adıyaman’ın ismi “Hısn-ı Mansur” (Mansur Kalesi) idi. Bu kale Emevi komutanlarından Mansur İbn Canena tarafından Bizans’a karşı yaptırılmıştır bir kaledir.

Rivayete göre “Adıman”dan,  Hitit dilinde iskan edilen oturulan yer mekan anlamına gelen “Etiman”dan gelmiştir.

Başka bir rivayete göre eski devirlerde Adıyaman’da putperest bir Kral’ın hak dine inanmış yedi oğlu varmış. Bu yedi oğul  babalarının putperest dinine inanmadıkları için öldürülmüştür. Bu sebepten dolayı Adıyaman adının “Yedi Yaman”dan geldiği söylenir.

Adıyaman’da Gezilecek Yerler;

Nemrut Dağı Milli Parkı, Keleş Konağı, Oturakçı Pazarı, Adıyaman Müzesi, Çelikhan İçmesi, Gümüşkaya Mağaraları, Palanlı Mağarası, Gerger Kanyonu, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı,

Adıyaman’ı sanal olarak gezmek için bu linke tıklayabilirsiniz 360 Derece Sanal Tur – Adıyaman (360tr.com)

Mardin

Güneydoğu Anadolu bölgesinin Dicle bölümünde yer alan şehirdir. Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Urfa arasında yer alır.

Mardin ismi hakkında çeşitli rivayetler mevcut. Bölgeye yerleştirilen “Marde” kavminden geldiği, Süryanice olarak mukaddes “Mara” kelimesinden geldiği, Mardius (Sasanı komutanlarından ) şehri îmâr etmesi sebebiyle bölgenin eski ismi yerine komutanın isminin verildiği gibi farklı rivâyetler vardır. Selçuklu Türkleri  şehri fethedince, Bizanslıların  “Mardie” Arapların “Maridin” ismi yerine kendi dillerine uygun olarak “Mardin” demişlerdir.

Mardin’de Gezilecek Yerler;

Mardin Kalesi, Midyat Saat Kulesi,Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Mardin Müzesi,  Midyat Devlet Konukevi, Hacı Şehmus Mete Konağı, Revaklı Çarşı, Gurs Vadisi, Turabdin Platosu 

Mardin’i sanal olarak gezmek için bu linke tıklayabilirsiniz 360 Derece Sanal Tur – Mardin (360tr.com)

Gaziantep

urtuluş Savaşın’da düşmana karşı kahramanca mücadelesi ile “Gazi” ünvânı verilmiş şehrimizdir. Doğuda Urfa, kuzeydoğuda Adıyaman, batıda Adana ,kuzeyde Kahramanmaraş, güneyde ise Suriye sınırı ile çevrilidir.

Hititlerin zamanında kurulan bu şehrin ismi “Hantap” idi. Türkler bu şehri fethedince, kendi dillerine uygun olan “Antep” dediler. Birinci Dünya Savaşında Antep’i işgâl eden düşmanlara karşı kahramanca,mertçe mücâdele veren bu şehri, TBMM kânunu ile “Gâzi” ünvânını vererek “Gaziantep” oldu.

Gaziantep’de Gezilecek Yerler;

Şahinbey Millî Mücadele Müzesi, Zincirli Bedesten, Gaziantep Kalesi, Tarihi Naib Hamamı, Gaziantep Atatürk Anı Müzesi, Zeugma Antik Kenti, Rumkale

Gaziantep’i sanal olarak gezmek için bu linke tıklayabilirsiniz 360 Derece Sanal Tur – Gaziantep (360tr.com)

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki diğer şehirleri incelemek için = 

360 Derece Sanal Tur – Güneydoğu Anadolu Bölgesi (360tr.com)

Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapılan,yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındıran tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe’de bulundu. Devamı için (54) Gizemli Tarih: Göbeklitepe – YouTube

Göbeklitepe Sanal Gezi için Göbekli Tepe 5 (360tr.com)

Visited 32 times, 1 visit(s) today
Close