Written by 10:08 am Manşetler, Teknoloji-haber Views: 13

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Ne Kadar Gelişir?

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Ne Kadar Gelişir?

Teknoloji, her geçen gün beklenilenin çok daha ötesinde sıçramalar oluşturarak gelişen ve devam eden bir döngüdür. Doğal olarak da yirmi yıl öncesinin teknolojisi ile, gelinmiş olunan günün teknolojisi birbirinden çok bağımsız bir seviyeye sahip olacaktır. Bu nedenle insanlar, teknoloji bundan 20 yıl sonra ne kadar gelişir? Konusunda merak duygusuna kapılabilir. Teknolojinin yirmi yıla kadar hangi duruma gelebilecek olduğunu anlamak amacıyla ise; hangi alanlarda değişimlerin öne çıkacağını, teknolojinin ileri bir seviyede mi yoksa geride kalan bir düzeyde mi olacağı ve teknoloji gelişiminin yirmi yıl sonra durup durmayacağı konuları araştırılmalıdır.

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Ne Kadar Gelişir?
Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Ne Kadar Gelişir?

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Hangi Alanlarda Gelişir?

Teknolojinin şu ana kadar gelişmiş olduğu konular, duruma göre ayrı ilerleme seviyelerine sahiptir. Doğal olarak da yirmi yıl sonrasında teknoloji konusunda gelinen noktalar da kendi içerisinde ayrılacaktır. Bunun yanı sıra, belirli konularda mutlaka değişim olacağını söylemek de mümkündür.

Teknolojinin 20 yıl sonra değişim yaşayacak olduğu alanlar ise şöyle sıralanabilir:

  • Sağlık alanında kullanılan cihazlar
  • Arabalar ve uçaklar gibi bireysel veya toplu taşıt olarak kullanılan araçlar
  • Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen elektronik ev aletleri
  • Akıllı cihaz olarak sınıflandırılan ve birçok insan kesimi tarafından yaygın olarak tercih edilen cihazlar
  • Müzik çalgı araçları, dinleme aletleri gibi cihazlar

Başta olacak şekilde, günlük hayat içerisinde insanla teması bulunan birçok alet üzerinde teknolojik gelişmeler oluşturulacaktır.

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Nasıl Bir Değişim Sergileyecek?

Teknoloji, daima bünyesine kattığı araştırmalarla ilerleyen bir süreç ve alandır. Bu yüzden de yirmi yıl sonrasında teknolojinin değişim durumu yenici ve ileriye dönük olacaktır. Yenilik içerikleri olarak ise; daha önceden ortaya koyulan teknolojik aletlerin farklı işlevlerinin oluşturulması, insanlara yardımcı olan ve kolaylaştırıcı etkisi olan aletlerin ortaya çıkarılması ve bu tür içeriklerin olduğu görülecektir.

Benzer şekilde, teknolojinin gelmiş olduğu ve gelecek olduğu nokta ile bilimsel araştırmaların aynı doğrultuda ilerletilmesinden dolayı; bilimsel yeni bir kuramın ortaya atılması, çalışmalar sonucunda yeni bulgular edinilmesi ve teknolojik aletlerde kullanılan malzemelerin ortadan kaldırılmasının gerekmesi ise teknolojinin gerilemesine neden olabilecek etkenlerdir. Ancak teknolojinin tarihi süreci incelendiğinde ve değerlendirildiğinde, teknolojinin büyük ölçülerde geriye gitmediği ve sürekli olarak ileri seviyeye dönen bir akış içerisinde olduğu gözlemlenecektir.

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Hangi Boyuta Gelecektir?

Teknolojik gelişmeler sonucunda yapılan uçaklara muadil olarak, uçan arabaların da piyasaya sürülmek için hazırlandığı bilinmelidir. Bu araçlar yaygın olmamakla birlikte, yirmi yıl sonrasında üretilecek olan çok sayıda uçan arabalarla yaygın bir kullanım ağına sahip olacağı beklenen bir durumdur.

Ayrıca; günlük işleri aktif olarak yapabilecek yardımcı robotların ortaya çıkarılması, insanların görüntülü konuşma esnasında üç boyutlu bir nitelik kazanabilmesi, eğitim araçlarının online teknoloji yardımıyla aktif hale gelmesi beklenebilir. Tüm bunların yanı sıra, teknolojik araştırmalar sonucunda; daha önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, duyulmamış, ilk kez denenmesi planlanan ve insanların büyük ölçüde şaşırabilecek olduğu teknolojik gelişmelerin yaşanması da mümkündür.

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Ne Kadar Gelişir?
Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Ne Kadar Gelişir?

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Neden Değişir?

İnsanların ihtiyaç duyduğu aletler ve ihtiyaç duyduğu nesneler her geçen gün daha fazla baş gösterir. Çünkü, hızlı bir şekilde yaşanması gereken bir hayat akışı ve bu hayat akışına karşı müdahale etmesi gerekirken kısıtlı zaman aralıklarına sahip olan insanlar söz konusudur. Bu yüzden de teknolojinin sürekli bir devinim halinde olması, insanların ortaya çıkan ihtiyaçlarına yeterli olabilecek çözümler üretmesi gerekir. Örnek olarak, insanların iletişim kurmasının daha hızlı bir sürede gerçekleşmesi ihtiyacı sonrasında telefonlar ortaya çıkmış ve mektup ile güvercinler ortadan kaldırılmıştır.

Bu sayede, iletişimin yavaş olması ve gerek duyulmadığı zaman tercih edilmesinin yerine; ihtiyaç duyulan anda, kolay bir şekilde ve kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Belirtilen örnekten de çıkarımla, ortaya çıkan insan ihtiyaçları her geçen gün değişecek ve insanoğlu tarafından bu ihtiyaçlara yönelik bir karşılama arzusu ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak da teknolojinin değişmesi kaçınılmaz olurken, bu değişim ileriye dönük boyutlara sahip olarak gerçekleşecektir.

Teknolojinin 20 Yıl Sonraki Değişimi Kimler Tarafından Yapılacaktır?

Teknolojinin sahip olacağı değişim, bilinç sahibi olan ve bazı eğitimleri tamamlamış olan insanlar tarafından gerçekleştirilecektir. İlk olarak yazılım eğitimi, teknolojiye dair alınması gereken ilk eğitimdir. Yazılımlar, ortaya çıkacak olan teknolojik ürünün anahtarı olarak kabul edilir ve yazılım oluşturulmadan teknolojik sonuçların alınması mümkün olamayan bir sonuçtur.

Yazılımcıların yanı sıra, kurulum alanında çalışma yapması gereken ve teknolojik sonucun; nasıl bir tasarıma sahip olması gerektiğini, hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini ve malzemelerin hangi sırayla veya ne şekilde yerleştirilmesi gerektiğini belirlemesi gereken çalışmalar olmalıdır. Ayrıca; teknolojinin ilerleyen bir süreç olduğundan dolayı geçmişten kopuk olmaması, daha önceki çalışma bulgularının işlenmesi ve işlenen verilere eklemeler yapılarak uygulanması gerekir. Ar-ge çalışmaları denilen bu işlemler için de uzman kişilerin bulunması şarttır. Belirtilen çalışma alanlarında çalışabilme potansiyeline sahip olan insanların çalışmaları sonucunda, bundan yirmi yıl kadar sonra teknolojinin ileri seviyede olabileceği anlaşılacaktır.

Teknoloji Bundan 20 Yıl Sonra Nasıl Kullanılacaktır?

Bugünkü zaman sınırları içerisinde teknoloji, genel olarak elektrik kurulumu yardımıyla aktif hale gelir. Bu yüzden de elektriğin bulunmadığı alanlarda teknolojik aletlerin kullanılabilmesi pek mümkün olamaz. Ancak yirmi yıl kadar yapılacak teknoloji ilerlemelerinden sonra, güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir kaynaklı olan kurulumlar aktif hale getirilecek ve teknolojik aletlerin bu kurulumlar yardımıyla çalıştırılması sağlanacaktır. Özellikle yapılacak masrafları büyük ölçüde azaltacak olan bu yenilik sonrasında, teknolojiye ve diğer alanlara verilen ağırlığın artırılması beklenebilir.

Visited 13 times, 1 visit(s) today
Close