Written by 1:25 pm Manşetler, Tarih Views: 13

Zealandia (Tasmantis) Nerededir?

Dünyada yedi kıta olduğu bilgisi her ne kadar doğruluğu olan ve ilkokul sıralarından beri öğretilen bir detay olsa da gizemli bir kıta daha olduğunu inkar etmek imkansızdır: Zealandia(Tasmantis).

Zealandia nerededir?

Dünyada yedi kıta olduğu bilgisi her ne kadar doğruluğu olan ve ilkokul sıralarından beri öğretilen bir detay olsa da gizemli bir kıta daha olduğunu inkar etmek imkansızdır. Üzerinde yaşadığımız ve keşfedilmemiş yerler ve bilgilerle dolu olan gezende bir zamanlar sekizinci bir kıtanın daha olma olasılığı nedir? Bu soruya cevap aranırken Tasmantis cevabıyla karşılaşmanız oldukça büyük bir olasılıktır. Peki Zelanda ismine benzeyen bu ‘Zealandia’ nedir ve en önemlisi nerededir?

Zelanda’nın Boğulmuş Kıtası

İnsanlar gibi kıtaların da boğulabileceğini kabul ederek yola çıkmak kıtanın neden gizemli olduğunu anlamak açısından önemlidir. Dünya yüzeyinde görüntüsü olmayan, yalnızca uydudan bulunabilen, jeologların bildiği bir kıta olan Zealandia için boğulmuş kıta denmesinin nedeni budur. Yeni Zelanda yakınlarında olan bu kıtanın Güney Pasifik’ten gelen dalgalardan dolayı derinlerde olduğu düşünülürken, 2017 yılında bu durumun ispatlanması ile kayıp sekizinci kıtanın varlığı somutlaştırılmıştır.

Eldeki Veriler

Zealandia ile alakalı sınırlı sayıda var olan bilgilerin bazıları şunlardır:

  • Kıta Güney Pasifik Okyanusu’nun altında yer alır ve sadece uydu haritaları ile bulunur,
  • Jeologların incelemelerinde okyanus kayalarından farklı şekilde kıtasal kayalar bulması şüphesi ile yola çıkılmıştır,
  • Zelandiya oldukça farklı çeşitlilikte bitki ve hayvan popülasyonu barındırmasının yanında mineral ve doğal kaynak da bulundurur.

Dünyadaki bir gizemin daha aydınlatılması fazlasıyla ilgi çekmiştir.

Tasmantis’in Büyülü Hikayesi

Açığa çıkarılan bu gizemli adanın sahip olduğu hikaye elde edilen verilerle tam anlamıyla anlaşılmaya çalışılsa da bazı tahminler vardır. Bu kıtanın dünyanın erken dönemlerinde oluştuğu ve 600 milyon yıl kadar önce ‘Gondwana’ adı verilen bir ana süper kıtanın parçası olduğu tahmin ediliyor.

Bu kıtanın kaderini belirleyen olay iki tektonik patlamadır. Güney Pasifik ile Hint-Avustralya plakaları birbirlerinin içinde kaymaya başlayınca Zelandiya yavaş yavaş uzaklaşmış ve bu ayrılma sonucunda 66 milyon yıl önce su altında kaldı.

Ayrılıştan Geriye Kalan

Bu uzaklaşma sonucunda sular altında kalan kıtadan bazı parçalar su yüzeyinde kalmayı başardı. Bunlar; Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya ve büyüklü küçüklü adalar şeklinde sıralanabiliyor.

Jeoloji Bilinmezi

Yapılan analizlerde şüphelerden dolayı uydu haritasından bir kıta yapısı elde edildi. 2002 yılından sonra ölçümleri yapılan bu ilginç kıta 2017 yılında bir jeoloji ekibi tarafından tüm dünya ile sekizinci ve kayıp kıta olarak paylaşıldı. 

Visited 13 times, 1 visit(s) today
Close