Written by 9:42 pm Gezi-Yorum Views: 6

İPEK YOLU’NUN BAŞKENTİ SEMERKAND

Bir Orta Asya ülkesi olan Özbekistan’ın ve İpek Yolu’nun başkenti Semerkand tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir geçiş noktasıdır.

semerkand-3

Özbekistan Nerede?


Orta Asya ülkelerinden biri olan Özbekistan SSCB’den bağımsızlığını kazandıktan sonra yedi bağımsız Türk devletinden biri haline gelmiştir. Özbekistan’ın 12 şehrinden biri olan Semerkand İpek Yolu üzerinde bulunduğu tarih boyunca önemli bir şehir olmuştur. Tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir geçiş noktası olan Semerkand şehrinde gezilecek yerlerin özellikle tarihi ve mimari yapısı dikkat çeker. Altın ve bakır işlemeciliği, İpek dokumacılığı, oymacılık ve ahşap üzeri boyama hâla önemli geleneklerindendir. Semerkand 2001 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine
alınmıştır. Ülkenin resmi dili Özbekçedir. Ülkede etnik grupların etkisiyle Rusça, Kazakça ve Tatarca da konuşulmaktadır.

GEZİLECEK 8 GÜZEL YER

1) REGİSTAN MEYDANI

Türk mimarisinin örneklerinden biri olan Semerkand’ın merkezinde yer alan önemli meydanlardan biridir. Üç medresenin yer aldığı meydan, şehrin en turistik yerlerindendir.

2) GUR-İ EMİR KALESİ

Şehrin 14. Yüzyıldan kalma tarihi yapıtlarından biri olan Gur-i Emir Kalesi, Timur’a adanmış türbe ve külliyeden oluşur. 37 metre yüksekliğindeki türbeye, Timur hanedanının önemli üyeleri defnedilmiş ve böylece bir aile kabristanı haline gelmiştir.

3) BİBİ HANIM CAMİİ

Timur’un eşi Bibi Hanım’a ithafen yaptırılan caminin, Hindistan seferi anısına yaptırıldığı bilinmektedir. Caminin kubbesi 40 metre yüksekliğindedir. Avlusunda taş Kur’an rahlesi sergilenmektedir.

4) EMİR TİMUR MÜZESİ

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer olan bu müze 1996 yılından beri hizmet vermektedir. Bilim ve eğitim konularıyla ilgili tüm gelişmeler hakkında da bilgi edinmek mümkündür.

5) TAŞKENT BOTANİK BAHÇE

botanik bahçe

Başkent Taşkent’de bulunan Botanik bahçe, 4 bin 500 den fazla bitki türüne sahiptir. Taşkent Botanik Bahçe’de en tanınmış ender bitkilerinden olan japon ayva, lale ağacı ve daha pek çok bitki bir arada görülebilir.

6) ÖZBEKİSTAN DEVLET TARİH MÜZESİ

Orta Asya’nın en eski müzelerinden biri olarak kabul edilir. 250 bin eserin sergilendiği müzede arkeoloji, nümizmatik ve etnografiye dair eserler yoğunluktadır.

7) CHASMA AYUB ANIT MEZARI

Timur tarafından inşa ettirilen bu anıt mezar, ender rastlanan konik kubbeleriyle oldukça dikkat çekmektedir. UNESCO tarafından 2008 yılında dünya mirasları listesine alınan anıt mezar ülkenin önemli bir simgesi haline gelmiştir.

8) AYAZ-KALA KALESİ

M.S. 2. yüzyıldan kalma olduğu iddia edilen Ayaz-Kala Kalesi’nin Kusham İmparatorluğu tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Close