Written by 11:19 am Felsefe, Manşetler Views: 4

Filozoflara Göre: Felsefe

Filozoflara Göre: Felsefe

Felsefe kelimesinin kökeni Eski Yunanca’ya dayanır. Sevmek anlamına gelen “phil” ve bilgi anlamına gelen “sofia” sözcüklerinden meydana gelen felsefe kelimesinin İngilizce ‘deki anlamı “philosophia”dır. Bilgiyi ve öğrenmeye sevmek demektir. Ancak bütün ünlü düşünürler de kendisine göre bir felsefe kavramı oluşturmuştur.

Zaten bir düşünürü ünlü ve önemli yapan şey de felsefe kelimesine ve varlık, yokluk ve zaman gibi kavramlara yükledikleri yenilikler ve değişikliklerdir. Şimdi geçmişten günümüze ünlü düşünürlerden bazılarının felsefe tanımlarına bakabiliriz. Filozoflara göre: felsefe nedir? sorusunu yanıtlayabiliriz.

Antik Yunan’da Felsefe 

Felsefe deyince akla gelen ilk düşünür Antik Yunan’lı Platon’dur. Bu dünyanın ötesinde değişmeyen hakiki gerçeklerin dünyası olduğuna inanan düşünüre göre felsefe de hakikati aramaktır.

Değişen şeylerin arkasındaki değişmeyeni bulmaktır. Onun öğrencisi olan ve yine tüm zamanların en ünlü düşünürlerinden birisi olan Aristoteles’e göre ise felsefe evrensel olanın bilimidir. Tıpkı hocası Platon gibi o da felsefenin değişmeyen, evrensel ve asıl hakikati aramak olduğuna inanır. Ayrıca Aristoteles’e göre felsefenin bir önkoşulu vardır, o da meraktır.

Ortaçağ’da Felsefe

Ortaçağ’a geçmeden belirtelim ki bu çağın düşünürleri Aristoteles’ten fazlasıyla etkilenmiştir. Thomas Aquinas’a göre felsefe deneye dayanan bilgiyi değil de asıl hakikatin ve özsel olanın bilgisini aramaktır.

Boethius’a göre ise felsefe salt form ve asıl gerçeklik olanın bilgisine yani Tanrı’nın bilgisine ulaşmaktır. Ki zaten Ortaçağlılar’ın çoğu buna benzer bir anlayışla din, felsefe ve Tanrı kavramlarını uzlaştırmıştır.

Modern Felsefe

Modern döneme geldiğimizde ise felsefede doğru bilgiye ulaşmak için yöntem arayışları hakim olmuştur. Descartes’a göre felsefe açık ve seçik, yani kesin olanın bilgisine ulaşmaktır. Leibniz’e göre felsefe güç ve monadları anlamaktır.

Monadlar Leibniz’in gerçeklik birimleri olarak kabul edilebilir. Modern dönemde de bütün varlığı tanrıyla başlatıp tanrıyla sonlandıran Spinoza gibi düşünürler de vardır. Sinoza için felsefe ise tanrının hayat verdiği bu sistemde kendi yerine ve ilkelerine göre hareket ederek bilgiye ulaşmasıdır.

Kant ve Felsefe

Modern dönemin en ünü düşünürlerinden birisi de Kant’tır. Kant’a göre felsefe de insan aklının boyunduruklarından kurtularak özgür düşünmesi aracılığıyla bilgiye ulaşmasıdır. Ayrıca insan aklı numen olarak adlandırılan ve deneyim ötesinde kalacak bir asıl gerçeklik belirlemiştir ve numenin bilgisi insan aklının dışındadır. Kant’tan sonra felsefenin bilginin insani sınırlarına ve asıl gerçekliğe ulaşamayacağı inancına doğru everildiği söylenebilir. 

Visited 4 times, 1 visit(s) today
Close