Written by 10:57 pm Felsefe Views: 12

Emil Durkheim ve İntihar Teorisi

Emil Durkheim tarafından ortaya atılan intihar teorisi temelde 4 farklı unsur üzerinde durur. İntiharları gruplara ayıran Durkheim, sosyolojinin bilinir isimlerinden bir tanesi olmuştur.

Emil Durkheim

Emil Durkheim tarafından ortaya atılan intihar teorisi temelde 4 farklı unsur üzerinde durur. İntiharları gruplara ayıran Durkheim, sosyolojinin bilinir isimlerinden bir tanesi olmuştur.

[powerkit_toc title=”İÇİNDEKİLER”]

Emil Durkheim’e göre, sosyal gruplar içerisinde yer alan intihar oranları, bireysel mutsuzluklardan kaynaklanmamaktadır. Bu görüşü kanıtlamak için pek çok çalışma yürüten Emil Durkheim’in ‘ekonomik sıkıntı çeken insanların intihar eğiliminde oldukları’ yönündeki tezi, ‘ekonomik refah içinde olan insanların da intihar ettiği’ görüşü ile çürütülmüştür.

Emil Durkheim Kimdir?

Ortaya attığı intihar teorisi ile Sosyoloji alanında oldukça ünlü isimlerden bir tanesi olan Emil Durkheim, intihar oranlarının dinlere göre değişkenlik gösterdiğini öne sürer. Örneğin, Protestanlar arasındaki intihar oranları, Katoliklere oranla daha fazladır. Emil Durkheim tarafından ortaya atılan intihar teorisi temelde 4 farklı unsur üzerinde durur.

Emil Durkheim ve İntihar Teorisi

Bencil İntihar

Emil Durkheim’e göre, ‘bencil intihar’,  bireyin toplum ile bütünleşememesi sonucunda ortaya çıkan intihar türüdür. Örneğin, Katolik Kilisesi’ne mensup olan kişilerin toplumsal aktiviteler ile daha fazla meşgul olması, intihar oranlarını düşürmektedir. Bireycilik ve bencilik kavramının daha fazla benimsendiği Protestanlar arasında ise, intihar oranları daha fazladır. Yahudiler ise, tarih boyunca birçok ırktan baskı gördükleri için kendi aralarında daha bütünleşik bir yaşama sahiptirler. Böylece, intihar oranları daha düşüktür.

Altruist İntihar

Emil Durkheim tarafından ortaya atılan intihar teorisinin çeşitlerinden bir diğeri de elcil yani Altruist intihardır. Bencil intiharın tam tersi olan bu intihar türü, kişinin toplum ike bağının oldukça güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Toplum normları ve kuralları gereğince intihar edilmesi gerektiği savunulur.  Örneğin, Hindistan’da eşi ölen ve dul kalan bir kadının cenazede kendisini ateşte yakması toplum tarafından beklenen bir harekettir.

Anomik İntihar

Anomik intihar, toplumdaki normların çözülmesi ile ortaya çıkan bir intihar türüdür. Ekonomik kriz dönemlerinde toplumu bir arada tutmaya yarayan bu normların çözülmesi sonucu intihar eğilimleri başlar. Ekonomisi istikrarlı olan toplumlarda intihar eğilimerinin daha az yaşandığını öne süren Durkheim, bireyin yaşamındaki olumlu ya da olumsuz tüm etkilerin bireyde strese sebep olduğunu ve böylece intihar eğilime yol açtığını vurgular.

Buy me a coffee

Emil Durkheim ve İntihar Teorisinin Karşılığı

Emil Durkheim tarafından ortaya atılan intihar teorisinin literatürdeki karşılığı dini mezheplere göre değişkenlik gösterdiği yönündedir. İnsanların yaşam biçimi, baskı altında kaldıkları toplumsal normlar, toplumun dayattıkları ve daha pek çok etmen insanları intihara sürükleyebilir. İntihar türlerinin bir olay yaşandığı zaman ikili ya da üçlü şekilde kendisini gösterebileceğini savunan Durkheim, boşanma süreçlerinde yaşanan intiharların egoizm ve anonimden kaynaklandığını belirtmiştir.

Visited 12 times, 1 visit(s) today
Close