Written by 1:38 am Bilim, Felsefe Views: 7

Dunnig-Kruger Etkisi ya da Cahil Cesareti

Belirli bir konuda becerisi ya da bilgisi olmayan insanlarda görülen hayali üstünlük durumu olarak tanımlanabilir Dunning-Kruger Etkisi.

Dunning Kruger Etkisi

Belirli bir konuda becerisi ya da bilgisi olmayan insanlarda görülen hayali üstünlük durumu olarak tanımlanabilir Dunning-Kruger etkisi.

[powerkit_toc title=”İÇİNDEKİLER”]

Dunnig- Kruger etkisi, halk arasında cahil cesareti olarak bilinmektedir. Bu terim, ‘bir konu hakkında hiçbir şey bilmeyen fakat ahkam kesen’ insanlar için kullanılmaktadır. Diğer bir söylemle, Dunnig-Kruger etkisi, bir konuda hakkında hiçbir şey bilmeyen ya da çok az şey bilen kişilerin, uzmanlara göre daha fazla özgüven göstermesini savunur. Bu etki, günümüzde birçok alanda kendisini gösterirken, özellikle fizik, bilim ve uzay alanıında geniş bir yayılım sergiler. ‘Dunnig-Kruger’ adını 1999 yılında Cornell Üniversitesi’nde test yapan David Dunnig ve Justin Kruger’dan almıştır.

Dunnig-Kruger Etkisi Nasıl Ortaya Çıktı? 

Dunnig-Kruger etkisi, ilk olarak Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir deney ile ortaya çıktı. 45 öğrenciye yapılan test sonucunda, nasıl bir başarı elde edeceklerine yönelik tahminler yürütüldü. Test sorularının sadece %10’luk kısmına doğru yanıt veren başarısız öğrenciler, testin %60’ına doğru cevap verdiklerini ileri sürdü. Soruların %90’ına doğru cevap veren öğrenciler ise, %70’lik bir tahmin ortaya koydu. Böylece, Dunnig-Kruger etkisi ortaya çıktı.

Buy me a coffee

Dunnig-Kruger Etkisi Nedir?

Belirli bir konuda becerisi ya da bilgisi olmayan insanlarda görülen hayali üstünlük durumu olarak tanımlanabilir. Bu kişilere bir konu ile ilgili beceri ya da bilgileri sorulduğu zaman, olduğundan daha üstün gösterme çabaları tipik bir olgudur. Bu etki günümüzde bir çok alanda kendisini gösterirken, özellikle fizik, bilim ve uzay alanında geniş bir yayılım sergiler.

Dunnig-Kruger Etkisi Nedir?

Dunnig-Kruger Etkisinin Bakış Açıları

Etraflıca düşündüğümüz zaman bize iki farklı bakış açısı sunan Dunnig-Kruger etkisi, ilk olarak başarılı ya da konu üzerinde uzman kişilerin mütevazılık ederek kendilerine haksızlık ettiklerini ortaya koyuyor. İkincisi ise cesaretin çok da olumsuz bir etki doğurmadığı yönünde.

Evrim Karşıtlığı ve Dunnig-Kruger Etkisi

Dunnig-Kruger etkisine verilebilcek en güzel örnek, evrimsel biyoloji ve bilim hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmayan insanların kendilerini uzman sıfatı ile tanıtmalarıdır. Bu kişilerin evrimsel biyolohi alanında hiçbir makale, bilimsel veri ya da akademik kariyerleri bulunmazken, ekranlarda uzman edasıyla tavsiyelerde bulunmaları Dunnig-Kruger etkisini ortaya koyar.

Dunnig-Kruger Etkisinin Çift Yönü

Dunnig-Kruger etkisinin iki yönlü olduğu belirtilmiştir.Çift yönlü olmasının nedeni, testin sonunda başarılı öğrenciler mütevazı davranırken, başarısız öğrencilerin ise kendilerini başarılı bulmasıdır.

Visited 7 times, 1 visit(s) today
Close