Bu sayfayı paylaş

Tarih

Köprülülü Hamdi Bey

Hamdİ2

Kendisi bir Kaymakam,

Kuva-yi Milliye Kahramanı,

Edirne Valisini Bulgar çetelerden kurtararak ün saldı,

Kurtuluş Mücadelesine katıldı,

Akbaş baskınını yaptı. Anadolu’ya çok sayıda silah sevk etti.

Hamdi Bey Vardar’ın Köprülü kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Babası Kıdemli bir yüzbaşıydı. Babasının erken vefatı sonrasında dayısı tarafından yetiştirildi. Önce Üsküp’te daha sonra da İstanbul’da öğretim hayatına devam ederek İstanbul’da bulunan Mülkiye Mektebinden mezun olduktan sonra ilk memuriyetine Kosova’da başladı.

Hamdi Bey azınlık hareketlerinin baş gösterdiği zamanlarda bu bölgedeki memuriyetine 1912 yılında başlayan I. Balkan Harbine kadar devam etti. I. Balkan harbi başladığında yedek subay olarak orduya katılarak, bir zamanlar Osmanlı tebaası olan Bulgar, Yunan ve Sırplara karşı mücadele etti. Fakat I. Balkan savaşının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kendisi de emrinde bulunan 200 kişilik kuvveti ile Edirne’ye geri çekilmek zorunda kaldı.

Balkan Devletleri’nin kendi arasında çıkar kavgasına düşüp II. Balkan Savaşı’na yol açmaları fırsatını değerlendiren Osmanlılar, Edirne’yi tekrardan Türk yurdu haline getirirken Köprülü Hamdi Bey burada çok önemli görevler icra etti. Fakat şubat ayında padişaha bağlı Kuva-yi İnzibatiye kuvvetlerinin komutanı Anzavur Ahmet tarafından yakalandı. Günlerce işkence edildi. Şehit edildi. Mübarek bedeni yerlerde sürüklendi, şehir meydanında çürümesi için 5 gün boyunca Biga’da asılı kaldı.

Kolları kırılan, arabaya urganla bağlanarak sürüklenen Köprülülü Hamdi Bey şehit düşmeden önce bile metanetini koruyarak bağımsızlık savaşını Türk milletine inananların kazanacağını bilerek şunları söyledi:

“Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz. Kuva-yi Millîye yalnız ben değilim, Kuva-yi Milliye bütün Türk Milletidir…!”

İşte Köprülü Hamdi Bey gibi binlerce Türk evladı canını hürriyet ve vatan için feda ederken ülkenin ve milletin sahibiyim diyenler sarayda 5. Evliliğini yapıyor, Ankara Hükümeti ve Kuva-yi Milliye’nin önüne geçebilmek için her türlü fitneyi çıkarıyordu. Fakat Hamdi Beylerin, Süleyman Fethi Beylerin, Kaymakam Kemal Beylerin ve Yahya Kaptanların verdiği mücadele birer bağımsızlık meşalesi gibi her Türk’ün yüreğinde bağımsızlığın alevini yakıyorlardı.

Yazımı Büyük Gazi’nin “Niçin Hürriyet, Niçin Vatan?” Sorusuna vermiş olduğu cevapla bitirip, esenlikler diliyorum.

Mustafa Kemal bu sorulara şöyle cevap verir:

“Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar.”

Bu sayfayı paylaş

Enes Gökdağ, Gazi Üniversitesinde Tarih bölümünde okumaktadır.

Yanıt

E-posta adresin yayınlanmayacakZaruri alanlar işaretlendi *

HTML etiket ve özellikleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>