Bu sayfayı paylaş

Duyurular

Bursa Uludağ Üniversitesi 161 Sözleşmeli Personel Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda 161 sözleşmeli personel alımında bulunulacaktır. Alımı yapılacak personel sayısı ve pozisyonları ise tablodaki gibidir.

Uludağ 1
Uludağ 2

Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
 2. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır.
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
 6. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.
 7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan Eczacılar için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.
 8. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
 9. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 10. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 11. Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 12. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

13 Temmuz – 19 Temmuz 2020 tarihleri arasında üniversitenin resmi başvuru sayfasından başvurular yapılabilecektir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!

DAHA FAZLA İŞ İLANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!

Bu sayfayı paylaş

Yanıt

E-posta adresin yayınlanmayacakZaruri alanlar işaretlendi *

HTML etiket ve özellikleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>