Bu sayfayı paylaş

Duyurular

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, bünyesinde görevlendirmek üzere farklı pozisyonlarda 10 işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olan alımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği dağılım gösterecek.

Bilecikperson 1

Sürekli İşçi Alımı İçin Genel Şartlar

1. 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
d) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
8. Her aday, İŞKUR’ da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9. İŞKUR’ da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,
10. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://bilecik.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
11. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

DAHA FAZLA İŞ İLANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Bu sayfayı paylaş

Yanıt

E-posta adresin yayınlanmayacakZaruri alanlar işaretlendi *

HTML etiket ve özellikleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>