Yazar: Enes Gökdağ

Köprülülü Hamdi Bey

Köprülülü Hamdi Bey kimdir?

Belgrad Kuşatması

Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un fethi sonrasında işlerini yoluna koyduktan 20 gün sonra Edirne’ye hareket etti. Edirne’yi kendisine harekât üssü tayin eden genç Sultan, bu sefer Mora’nın fethini arzuluyordu.

Kemal Bey

Tarihte "Boğazlıyan Kaymakamı" olarak da bilinen Mehmet Kemal Bey'i tanıyalım.

Davud Yıldız’ı veya Mührü Süleyman

İslam öncesi ve İslamiyet sonrasında Türk Kültüründe yer alan birçok kültür yok olmaya yüz tutmuştur. Bunlardan bir tanesi de Davud Yıldız’ı veya Mührü Süleyman’dır.

Cem Sultan

Bir cihan padişahının, Fatih Sultan Mehmet’in oğlu o. Engin bilgi sahibi, duygulu ve nazik bir delikanlı, hem de cengâver.

Emir Timur’un Ankara Savaş Stratejisi

Ankara Savaşı neticesinde Osmanlı Devleti uzun sürecek bir iç karışıklığa sürüklendi, Bayezid’in kurmak için uzun uğraşlar verdiği Anadolu Türk Siyasi birliği bozuldu. Timur ise 1401'de Suriye'de Memluk Devleti ve 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı kazandığı zaferlerden sonra İslam dünyasındaki en büyük güç konumuna geldi.

Emir Timur ve 3. Yakındoğu Seferi

Osmanlı ve Memlük ilişkilerinin gergin olması Timur Devletinin işine gelmişti. Timur Gürcistan’ı ele geçirdikten sonra Ordularını Tebriz’de toplamış burayı Harekât Merkezi haline getirmişti. Cihan hâkimiyeti isteyen iki büyük imparator karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı.

Emir Timur

Emir Timur ve Yıldırım Bayezid, tarihin ve kaderin birbirinden ayrılmayacak şekilde birleştirdiği iki rakip Türk Hükümdarı... Her ikisinin de bilinmeyeni, bilineninden oldukça fazla.